הקמעונאות היא אחד הענפים ה"מאותגרים" ביותר בשנים האחרונות.

רגולציה, טכנולוגיה, שינויים בהתנהגות הצרכן ושחקנים חדשניים בענף מביאים קמעונאים לחשוב מחדש על המודל שלהם וההתנהלות מול הקונים.

קוים מנחים וקייס סטדיז בהרצאה הבאה שלנו :