המחרה ומכירה

המחרה היא תורה שלמה, וכזו שטעויות בה גורמות להפסד כסף. המחרה אינה רק כלכלית אלא פסיכולוגית ולכן נדרשת מומחיות בבניית המחירים למוצרים. תורת המבצעים במקביל להמחרה השוטפת, תורמת למטרות שונות של החברות בנקודת המכירה. רק מתוך בחינה מקצועית בשילוב ידע וניסיון אפשר למקסם את הפוטנציאל של מחירי המכירה והמבצעים הקונים- וזה מה שאנחנו עושים ממש עכשיו.