נראות

העין קונה… חווית קניה ונראות – פרמטר קריטי במכירות בחנויות. נראות החנות, הקטגוריות, השימוש בחושים בנקודת המכירה- מה מריחים, מה שומעים, כל אלו מביאים לסינרגיה של הצעת ערך שמשפיעה על הקונים ועל הצלצול בקופות.
אנו יכולים לאבחן את הבעיה, לראות את ההזדמנויות ולתת פתרונות מצוינים.